Tango argentino

Pełen ekspresji, pasji i namiętności taniec rodem z przedmieść Rio de Janeiro i Montevideo.

Powstał, jako wynik mieszania się kultury ludzi przybyłych lub wywiezionych w tamte strony, z kulturą gaucho. Obecnie przeżywa rozkwit zarówno na świecie, jak i w Polsce.
Tańczony na setkach milong w Polsce, także w Łodzi, nie jest tylko tańcem do nauki, ale daje szanse na wykorzystanie w praktyce i na spotkanie nowych ludzi.